Иван Вазов – „Немили-недраги“. Македонски в центъра на една рискована мисия (X глава)

Мисията на Македонски – да предаде на Левски писмото на емигрантите от Браила и да получи указания за участието им в борбата срещу поробителя, е вълнуващ момент във Вазовата повест „Немили-недраги“. Въпреки че в своето ежедневие Македонски често е представян от автора като безцеремонен самохвалко и авантюрист

Хладнокръвие и решителност при изпълнението на една патриотична мисия в „Немили-недраги“ от Иван Вазов

Ежедневието на българските хъшове в Браила е тежко и мъчително. Обречени на постоянна мизерия и принудително бездействие, те страдат и понякога вършат недостойни дела. Когато са гладни и без пукната пара в джоба, нямат друг изход освен кражбата. Но в часа на делото хъшът мъченик се превръща в хъш герой. Когато България има нужда от жертвоготовността на своите синове

Нов завет - спасителната мисия на Иисус Христос

Новият завет - втората част на Библията – в сюжетно отношение следва хронологичните събития от раждането до смъртта на Иисус Христос – Сина Божи. В християнската религия той се приема за Богочовек, осъществява духовната връзка между земно и божествено.

Нов завет - спасителната мисия на Иисус Христос - 2

Христос влиза в Йерусалим и се отправя към храма. Присъствието на търговци в него той приема за осквернение на вярата, защото носят в душите си нечисти, меркантилни помисли. Ето защо се чувства в правото си да ги прогони.

Мисията на българската възрожденска интелигенция

Към средата на 19 век се оформят трите пласта на нашата интелигенция. Първият пласт – нисшето съсловие на нашата интелигенция, съставено от попове,монаси от местните църкви, учители от училищата, читалищни деятели, които