Произход на света и боговете. Сътворението, старогръцки митове и легенди

В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота на света. Всичко възникнало от безграничния Хаос – целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя – Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, запълнена с вечна тъма.

Възникване и развитие на човешките митове

Възникването на митологичната култура започва едновременно с появата на човека и неговите общности. Нещо повече - развитието на човека не би било възможно без митологичните образи, защото това, което го отличава от животното, е способността му да създава свои представи за появата и подредеността на

Вълшебният свят на древногръцките митове в „Похитителят на мълнии“

Пърси Джаксън е на пръв поглед обикновено 12-годишно момче със своите проблеми – трудно се съсредоточава, не успява да чете добре, непрестанно се забърква в неприятности и е изключен от няколко училища. Вторият му баща е мързелив и егоистичен... В същото време Пърси е и необикновен, за що то е син на един от тримата големи

Старогръцка митология – Митове за Прометей и за Едип

ТЕКСТЪТ ПРОМЕТЕЙ Прометей бил титан, известен е мъдрост и със способност да вижда бъдещето. Когато Зевс повел битка за властта над света срещу баща си Кронос и титаните, Прометей го подкрепил и е умните си съвети му помогнал да победи. След като Зевс взел надмощие и заедно е братята и сестрите си се възкачил на връх Олимп, за да управлява от там богове и хора, всички титани за наказание били заключени

Старогръцка митология – Митове за Троя

ТЕКСТЪТ Троянски митологичен цикъл Сватбата на Пелей и Тетида Зевс научил от Прометей, че не трябва да встъпва в брак с богинята Тетида, защото може да му се роди син, който да отнеме властта му. За да се предпази, Зевс разпоредил Тетида да се омъжи за Пелей, царя на Фтия.

Старогръцки митове - тестови задачи

Митове и легенди за сътворението на света Старогръцки митове Тест 1 1.  Върховен бог в гръцката митология е: а) Кронос

Библейски митове - тестови задачи

1. Библията е сборник от свещени тек¬стове за всички: а) християни б) мюсюлмани в) хора г) будисти

Светът в митовете

ЩО Е МИТ? Думата мит е гръцка и означава слово, разказ. Митовете са най-древните текстове. Те са фантастични разкази, в които се обяснява как се е появило всичко, което ни заобикаля – Слънцето и звездите, Земята и Небето, водата, животните и човекът. Хората в древността вярвали, че разказаните в митовете истории са безспорна истина.

Митовете - древният първоизвор на вълшебните приказки

Думата мит (mythos) е от гръцки произход и означава „слово“, тоест разказан в устна форма сюжет. В него преобладават древни представи за света, близки до невероятното и измисленото. Митовете, според Херодот*, са твърде нереални като

Митовете за Троянската война

Предистория           Минали много години от победата на Зевс над баща му Кронос. Новото поколение олимпийски богове създало и ново поколение от смъртни хора. Отредило им съдба, която Зевс и неговите братя и сестри познава ли, но искали да