Публично изказване по морален проблем

Една от разновидностите на публичните изказвания са тези, които повдигат морален проблем. Проблемът обаче определя само темата на изказването, но не и цялата ситуация на общуването. За да можем да построим правилно своето изказване, трябва освен това да определим:

План за есе по морален проблем. Духовното наследство – дълг и отговорност за съвременния човек

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Прочетете откъса от академичното слово „За буквите и достойнството“, произнесено на 24 май 2016 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова. Без политическата мъдрост и прозорливост на първите ни християнски владетели Борис и Симеон обаче Кириловият превод на Евангелието

План за есе по морален проблем върху сюжета на библейския мит за грехопадението. Човешкото познание – свобода, избор, отговорност

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си старозаветните митове за Сътворението и грехопадението в книга Битие 1 – 3. По какво се различават версиите за сътворението на света и човека в Първа и във Втора глава на книга Битие: Каква е Божията идея за човека, ако Бог го създава „по свой образ, по Божий образ 20 сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Първа глава)?

План за есе по морален проблем. Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от статията на акад. Михаил Виденов „Делото на Кирил и Методий е истински научен подвиг за времето си“ (22 май 2016 г.).           Двамата братя най-напред пристъпват към създаване на нова графична система, която по дипломатически съображения трябва да не повтаря знаците нито на гръцкото, нито на латинското писмо.

План за есе по морален проблем. За буквите – „чудото на езика и четенето“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от словото на писателя Георги Господинов, произнесено пред паметника на св. св. Кирил и Методий на 24 май 2013 г. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен празник, колкото и парадоксално да звучи. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница

Есе по морален проблем

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА ► Осъзнаване на проблема. Моралният проблем, върху който разсъждаваме, може да произхожда от различни житейски ситуации. Първата ни работа е да го формулираме като въпрос. Например днес непрекъснато наблюдаваме прояви на насилие

Есе по морален проблем, интерпретиран в художествен текст

1. Що е есе? Това е въпрос, на който са давани различни отговори. Едни смятат, че есето е текст, в който се разсъждава по свободно избран проблем, за да се изрази една лична и оригинална позиция по него. Според друго мнение есето е такъв текст, който се различава от научния само по това, че проблемът не е поставен на изчерпате­лен и всестранен анализ.