Контролна работа. Морфология – 8 клас

1. Изберете подходяща форма за деятелен или за страдателен залог на съответния глагол и попълнете свободните позиции. По време на дискусията Дейвид Кроуфорд, разследващ журналист, отбеляза, че ако фалшивата информация достатъчно често, повечето хора я като достоверна. Галина Шимански-Гайер, която работи в сайт за разпознаване на фалшиви новини,

Тестови задачи – Морфология. Морфемен състав на думата. Съществително име. Прилагателно име (6 клас)

1. Видовете морфеми са следните: а) представка, корен, наставка и окончание; б) представка, корен, наставка, окончание и определителен член; в) представка, корен и наставка.