„Приказка за стълбата“ – творческа история, сюжет и композиция, теми и мотиви

Христо Смирненски създава „Приказка за стълбата“ през 1923 година, докато е в санаториума в Горна баня, където се лекува от туберкулоза. Творбата е от късното му творчество и писателят я създава заради разочарованието към партийните функционери от кооперация „Освобождение“. Те му отказват средства, необходими за лечението му в Горна баня. Какви са вашите асоциации,

„Троица братя града градяха“ - митическа балада, изградена върху мотива за вграждането

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА Народната песен „Троица братя града градяха“ е митическа балада, изградена върху мотива за вграждането. Песента разглежда няколко много важни страни на човешките взаимоотношения. На първо място, това е отношението човек – общност.

Христо Ботев и връзката на поезията му с народно песенните мотиви

Поезията на Христо Ботев е най-високият връх в развитието на българска възрожденска литература. И същевременно между Ботев и останалите ни възрожденски писатели от Паисий Хилендарски до Добри Чинтулов и Любен Каравелов - стои цяла пропаст.

Алеко Константинов — „До Чикаго и назад“ и „Бай Ганьо“. Мотивът за пътя и пътуването.

Творчеството на Алеко Константинов е отражение на обществено-политическите, социалните, културните и духовните процеси у нас през 90-те години на XIX век. Тези процеси са свързани с разколебаване на ценностите в родовия патриархален свят. Стените, които доскоро са държали българина в един затворен свят, носещ белезите на национална изостаналост, се събарят и разкриват пред него

Христо Смирненски - "Приказка за стълбата" - Мотивът за предателството

„Приказка за стълбата" е едно от послед­ните произведения на Христо Смирненски, което той създава в края на живота си, дока­то е в санаториума в Горна баня. Произве­дението е сатирично и би могло да бъде оп­ределено като фейлетон, но в

„Андрешко“ – теми, проблеми, конфликти и мотиви

Темата на разказа „Андрешко“ е взета от живота на обикновените селяни. Елин Пелин е определян като „певец на българското село“. В разказа Андрешко – каруцарят разбира защо съдия-изпълнителят е тръгнал към селото. Прави се, че е объркал пътя и оставя съдията в блатото, като през това време може да отиде и да предупреди своя съселянин за грозящата го беда. В този на пръв поглед прост сюже

„До моето първо либе“ – теми, проблеми, мотиви, послания

Каквото и да кажем за Ботевата поезия, все няма да е достатъчно, защото е непреходна във времето. Тя съдържа важни послания, които ще се опитаме да открием. Нека да видим, какво точно споделя Аз-ът с любимата. Още след първия прочит на творбата ще се убедите, че „До моето първо либе“ не е любовно стихотворение. Във времето на написване на творбата личните чувства остават

Митологични, фолклорни и библейски мотиви в "Една българка"

Разказът „Една българка” на Иван Вазов е творба с емблематични художествени стойности. Писателят пресъздава реална случка от живота, в чието повествователно разгръщане се преплитат митологични, фолклорни и библейски мотиви. Баба Илийца се бори за живота на бунтовника и болното внуче с почти митологична по

„Изворът на Белоногата“ – Мотивът за вграждането

Поезията на Петко Славейков е изключително разнообразна по своя характер. Започнал като автор на любовни песни и сатири, той по-късно твори в духа на народната песен, създава гражданска лирика, сатири, епиграми, поезия за деца и т.н. Погледнати чисто литературно, стиховете на Славейков

„На прощаване“ – Мотивите за житейския избор на бунтовника (план-насоки за съчинение разсъждение)

Увод: Характеристика на съдбовното време, в което поетът живее: драматична робска действителност, която поставя пред истинските българи въпроса за правилния житейски избор - участие и готовност за саможертва в борбата за свободата на отечеството.