Христо Смирненски - "Приказка за стълбата" - Мотивът за предателството

„Приказка за стълбата" е едно от послед­ните произведения на Христо Смирненски, което той създава в края на живота си, дока­то е в санаториума в Горна баня. Произве­дението е сатирично и би могло да бъде оп­ределено като фейлетон, но в

„Изворът на Белоногата“ – Мотивът за вграждането

Поезията на Петко Славейков е изключително разнообразна по своя характер. Започнал като автор на любовни песни и сатири, той по-късно твори в духа на народната песен, създава гражданска лирика, сатири, епиграми, поезия за деца и т.н. Погледнати чисто литературно, стиховете на Славейков

Мотивът за единството между вяра и разум в стих "Моята молитва"

Стихотворението “Моята молитва” е едно пародийно произведение на Христо Ботев, в което той се опитва да вземе външно формата на християнската молитва, за да вложи в нея напълно различно идейно съдържание.Като цяло, творбата е изградена от антитези, в които Ботев съпоставя лъжливия християнски бог

Мотивът за отмъщението в "Електра" от Еврипид

В “Eлектра” стои митът за царския род на Атридите. Много текстове разказват за съдбата на победителите в Троянската война, сред които най-известната може би е Омировата поема “Одисея”, в която е представено дългото пътуване към родната Итака. Още в тази поема се загатва за невярната съпруга на Агамемнон –  Клитемнестра. С помощта на любовника си Егист тя убива ахейския вожд. В “Електра” са представени събитията няколко години след жестокото убийство

Мотивът за смъртта и безсмъртието в стихотворението "Писмо"

Стихотворението е написано под формата на писмо до най-близък приятел: „ Но ний деляхме сламения одър/ и тебе чувствам нужда да разкажа...". През 1934 г. един съученик на Вапцаров от морското училище му изпраща отчаяно писмо. Вместо обикновен отговор се ражда това стихотворение, след години сериозно

Мотивът за смъртта и безсмъртието - (Христо Ботев - „На прощаване”)

В годините преди Освобождението българското общество се гради от горди и борбени личности, водени от безпределна любов към отечеството и силна омраза към тираните. Именно тези хора правят своя  достоен житейски избор, който ги отвежда  по пътя на борбата за национална свобода.

Мотивът за самотата и страданието в „Задушница” от Елин Пелин

Съдбата на Елин-Пелиновите герои е особено драматична, те дълбоко изстрадват истините за собственото си битие. Притежават обаче и жизнена човешка природа, която им позволява да устоят в изпитанията. Навсякъде авторът следва своите персонажи с добродушие, разбиране, човечност, а много често със снизходителна и всеопрощаваща усмивка.

Мотивът за пътя в разказа "По жицата"

Героите на Йовков се отличават с богата душевност, нравствена устойчивост и обич към ближния, което им помага въпреки изпитанията да намират верния път в живота. Всеки един от тях извървява по различен начин своя отрязък от него, но рано или късно авторът извежда всички свои герои на пътя към доброто, възвишеното и красивото в живота.

Мотивът за самотата в “Майце си”

С елегията “Майце си” Ботев поставя началото на гениалното си творчество. Стихотворението е написано в Одеса и излиза през 1867г. във вестник “Гайда”, редактиран от Петко Славейков. Един чувствителен, непримиряващ се с неправдите млад човек, надраснал идейно и духовно сънародниците си, самотен сред другите, в трогателна изповед пред майка си изплаква своите чувства и мисли, търси подкрепа и разбиране.

Мотивът за съдбата на бездомните деца в „Братчетата на Гаврош“

Живял в крайните квартали на столичния град, Христо Смирненски е особено чувствителен към съдбата на бездомните деца – най-невинните жертви на един несправедливо устроен свят. Именно тях поетът превръща в герои на стихотворението си „Братчетата на Гаврош“.