Христо Смирненски - "Приказка за стълбата" - Мотивът за предателството

„Приказка за стълбата" е едно от послед­ните произведения на Христо Смирненски, което той създава в края на живота си, дока­то е в санаториума в Горна баня. Произве­дението е сатирично и би могло да бъде оп­ределено като фейлетон, но в