Никола Вапцаров - Моторни песни (стихосбирка)

Моторни песни Песни за човека * Вяра   * Пролет в завода   * Завод   * Спомен   * Романтика   * Двубой   * Писмо  * Песен за човека   Песни за родината * Родина   * Земя   * Песен   * Имам си родина   * Хайдушка   * Елтепска   Песни * Огняроинтелигентска   * Любовна   Песни за една страна * Испания   * Сън   * Песен на другаря   * Песен на жената   * Писмо 

„Моторни песни” - двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията „Завод” и „Вяра”

За Вапцаров понятието живот е многозначно, променящо се, многообемно и многовариантно. Животът е всичко - миналото, настоящето и бъдещето, делникът и празникът, падението и подемът на индивида, любовта и дори смъртта, а отношението на лирическия субект към него - бързей от противоречиви чувства.