Българският език в мултикултурна среда

Според чл. 3 на Конституцията на Република България българският език е официален в страната ни. С присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., българският език става един от официалните езици на Европейския съюз. Българският език е: част от културното наследство на българския народ; първият славянски език със своя писменост (IX век);