Героите на стихотворението „История“ като мяра за човешкото

Както вече стана ясно, смисловият свят на „История“ е много сложен и противоречив. Но най-голямата сложност и противоречивост се пада именно на човешките образи. В жанра, в който е изградено стихотворението – волунта, образът на говорещия не изпълнява някаква служебна роля, каквато например е фигурата на одическия певец, чиято задача се изчерпва с повествуване за

Героите на романа „Евгений Онегин“ като мяра за човешкото

Героите на романа „Евгений Онегин“ като мяра за човешкото В романа са описани много действащи лица, но основните герои са трима - Онегин, Татяна и Авторът. Каква е функцията на всеки от тях? Разбира се, Евгений Онегин е най-интересната фигура.

„Дон Кихот“ - Героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

„Дон Кихот“ - героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

Героите на романа „Ноев ковчег“ като мяра за човешкото

Основната последица от това, че книгата на Йордан Радичков не следва структурния принцип на класическия роман, е фактът, че в нея няма герой. Най-характерната черта на традиционния роман е, че той проследява съдбата на някой човек, като в причините и следствията на събитията, случващи се с героя, се търсят художествените внушения. В „Ноев ковчег“ такова нещо няма.

„Дон Жуан“ – Героите на поемата като мяра за човешкото

В осма песен действащото лице, чиито преживявания и приключения се описвани най-подробно, е Дон Жуан. От друга страна обаче, само 37 от всичките 141 строфи показват събития, свързани с него. До него е друг англичанин, Джон Джонсън, който служи като обект за сравнение.

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото В първите няколко глави на книгата Битие герои са Бог и създадените от него хора. Ролята на Бога, разбира се, е централна - в тези глави е показано изпълнението на неговия замисъл. Но все пак хората се интересуват повече не от този замисъл

Мярата за "доброто" и "лошото" в "Антигона

Пети век преди новата ера, под небето на Тива, на театрална сцена се играе трагедията на Софокъл "Aнтигона". Годините сте заличат много - сте се изгубят подробностите от бита , ще се променят декорите , хорът на старците няма да има същата сила на коректив на нашето мнение , но образите на две силни личности - Антигона и Креон ,не губят своето въздействие. Сблъсъкът между тях сте продължи да вълнува ,да поставя на везните на времето въпроса за писаните, създанени от човека закони и моралът на неписаните, но необходими на човека закони на сърцето.