Надпис - Атанас Далчев

Всички, паднали за свободата     дето и да е, са наши братя —     пак по кръв, но само че пролята.