Тест № 2. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения – 7 клас

ТЕСТ СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас  Петър Берон е роден около 1800 г. в град Котел, където получил и начална грамотност. После учил в Букурещ, като се издържал сам, работейки като частен учител.

ТЕСТ. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ Прочетеше текста и решете задачи 1 - 4. Липо изтри мокрите си очи, пийна водица от кладенчето. [...] Като излезе из гората, той се спря и погледна надолу.

Тест. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения – 7 клас

ТЕСТ СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Текст 1 Пред дама, на поляната, имаше един голям продълговат, тежък камък. Той беше останал от една стълба, която бяха поправяли, и от месеци се валяше там.

Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения

СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ. РАЗКАЗ С ОСНОВНО МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ Обикновено разказваме за нещо, случило се вече, затова дадена случка се предава най-често с минали времена.