Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"

Умеем ли да ценим красотата в природата? Способни ли сме да я опазим и съхраним? На тези въпроси търси отговор Елин Пелин в своя разказ „Нане Стоичковата върба”. Порасналата на воля върба в „сиромашкия двор" на многолюдното селско семейство на нане Стоичко приютява във високите си тежки