ТЕСТ. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог

1. В кой ред всички думи са неизменяеми части на речта? A) пред, си, от Б) им, над, е B) долу, под, из Г) вдясно, ги, в 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.       Наречието е дума, която: A) означава признак на глаголно действие Б) е изменяема част на речта B) понякога служи за връзка между изреченията Г) означава признак на предмет

Наречие - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Наречие. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.