Публично изказване по научен проблем

За разлика от публичните изказвания по морален, житейски или граждански проблем, които имат специфична тематика, свързана с определен аспект от човешкия живот, на научно познание подлежи всичко около нас. Спецификата на науката се определя не от нейния обект, а от специфичния й подход към действителността. С други думи, важно е не това какво се изследва, а как се