Взаимоотношенията между Бог и човека според библейския разказ за началото на света

Едем се нарича мястото (градината), където според Библията живели Адам и Ева, докато Бог не ги изгонил заради извършения грях. Там те можели да общуват пряко със своя Създател и били безсмъртни като Него. Градината Едем е прекрасна, плодородна, синоним на изобилие, спокойствие, блаженство. Затова с думата Едем се нарича раят, както и всяко благодатно място, а едемски означава райски.

ТЕСТ - литература - библейски разказ за началото на света - 5 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Библейски разказ за началото на света 1. Преди Сътворението на света според Библията съществува само: – 1 т. а) Тартар б) светлината в) Бог г) Хаос

Трансформиращ преразказ с ново начало и с нов край

Прочетете фолклорната приказка. ДАРЕНИТЕ ГОДИНИ През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят, волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му. Кой хлопа? – попитал човекът Ние: конят, волът и кучето. Какво искате? Искаме да влезем при тебе, за да се постоплим до твоето огнище. Ако не ни отвориш вратата си, ще умрем от студ.

Гюстав Флобер (1821 - 1880) - Началото на модерния роман и перфекционистът Флобер

Гюстав Флобер е роден на 12 декември 1821 година в град Руан в семейството на лекар. Учи в родния си град в престижния лицей „Пиер Корней“. През 1840 г. заминава за Париж да следва право. В столицата се запознава с редица дейци на културата, сред които е самият Виктор Юго.

Мотивът за одисеевското начало в стихотворението „Потомка”

Стихотворението „Потомка" е публикувано в стихосбирката на Елисавета Багряна „Вечната и святата". В него поетесата възвеличава женската сила във върховите моменти на духовни изпитания, подготвени от миналото:

Библейски разказ за началото на света

БИБЛИЯТА Библията е свещената книга на юдеите и християните. В нея са събрани техните представи за Бог, за появата на света и за неговото устройство, за създаването на първите хора, за мъките и страданията, през които поколенията след тях преминават, за да оцелеят и до днес. Описана е и историята на Божия син Иисус Христос, който според християнските вярвания идва на земята, за да създаде ред

Човекът между началото и края на пътя в романа "Тютюн"

Мислещият човек в романите на Димитър Димов въплъщава търсенията на една словна и противоречива творческа личност, готова да „разшифрова" подсъзнателните процеси в човешката психика. Уроците по психоанализа на Зигмунд Фройд и теорията за себедостатъчността на Артур Шопенхауер

Европейско начало на българската журналистика

Приносите на българската журналистика в духовния пантеон на българския национален логос, могат да бъдат търсени в няколко основни посоки. Първо – тя има първостепенна и решаваща роля за модернизацията на цялото общество

„В началото бе словото ..." ученическо есе

„В началото бе словото и словото бе у Бог, и Бог бе словото…“. Това е  цитат от Библията, който ни показва началото на словото, което ни е дадено от Бог. Словото е разумната и