Взаимоотношенията между Бог и човека според библейския разказ за началото на света

Едем се нарича мястото (градината), където според Библията живели Адам и Ева, докато Бог не ги изгонил заради извършения грях. Там те можели да общуват пряко със своя Създател и били безсмъртни като Него. Градината Едем е прекрасна, плодородна, синоним на изобилие, спокойствие, блаженство. Затова с думата Едем се нарича раят, както и всяко благодатно място, а едемски означава райски.

ТЕСТ - литература - библейски разказ за началото на света - 5 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Библейски разказ за началото на света 1. Преди Сътворението на света според Библията съществува само: – 1 т. а) Тартар б) светлината в) Бог г) Хаос

Библейски разказ за началото на света

БИБЛИЯТА Библията е свещената книга на юдеите и християните. В нея са събрани техните представи за Бог, за появата на света и за неговото устройство, за създаването на първите хора, за мъките и страданията, през които поколенията след тях преминават, за да оцелеят и до днес. Описана е и историята на Божия син Иисус Христос, който според християнските вярвания идва на земята, за да създаде ред