Странджата - живот, отдаден на идеала („Немили-недраги”)

Всяка национална литература изгражда об­рази на герои светци, отдали живота си в името на най-висшия и най-достоен идеал - свободата на род и родина. Несъмнено сред галерията ли­тературни герои, пример за жертвоготовност, особено средищно място заема Странджата - почитаният Знаменосец от повестта „Немили-недраги” на Иван Вазов.

Робството и свободата в повестта "Немили-недраги"

Иван Вазов озаглавява повестта си „Немили-недраги”, защото този стих от Ботевата поема „На прощаване” най-точно и синтезирано отразява съдбата на героите, принудени да водят живот, изпълнен с ли­шения и унижения извън пределите на ро­дината си.

Различните лица на Македонски - („Немили-недраги”)

В повестта „Немили-недраги” няма главен герой, но сред хъшовската общност, наред със Странджата и Бръчков, а в някои отношения и като техен контрапункт, властно се откроява колоритният и реалистично обрисуван образ на Македонски. От началните до последните страници на творбата той почти винаги е в центъра

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 1 част

„Немили-недраги" (I, II и III глава) 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за: а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 2 част

„Немили-недраги" (V, X и XVII глава) 1.  Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло? а)   Грижат се за своя събрат и духовен баща.

План за ЛИС върху 5 глава на "Немили-недраги"

„ ТЪЙ СВЪРШВАХА ТОГАВА ПРЕДТЕЧИТЕ НА ЗОРНИЦАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ” (СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ V ГЛАВА НА ПОВЕСТТА) Важно условие за успешната работа при изграждането на съчинение разсъждение е осмислянето на поставената задача, което е свързано с предварителна работа върху заглавието - начин на формулиране, изясняване на ключови думи, насоченост. Предварителната работа може да протече в два етапа:

Свободата и робството в "Немили-недраги"

Всеки народ има в историята си своите върхове и падения, с които се съизмерва силата на духа му пред изпитанията на времето. Такива безспорно има и българският народ. В бездната на вековното чуждо владичество пламъкът на родолюбието се разгаря най-силно у онези български синове, за които България и нейната свобода са най-възвишен идеал.

Речта на Странджата в „Немили-недраги“ от Иван Вазов

Трета глава на повестта „Немили-недраги“, в която Странджата произнася знаменитата си реч, се приема от много изследователи за идейно-емоционален център на творбата. Тази реч отразява най-съкровените чувства на хъшовете, издига ги над дребните житейски страсти и им припомня великата идея, на която са обрекли живота си.

ЛИС върху 3 глава от "Немили-недраги"

„БЪЛГАРИЯ ИМА ЦЯЛ НАРОД ОТ РОБИ, НЕКА ИМА И НЯКОЛКО МЪЧЕНИЦИ ДНЕС" (СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ III ГЛАВА ОТ „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ") В смисловото разгръщане на повестта „Немили-недраги”, Трета глава има свое особено място. В нея са изобразени хъшовете с техните дребни кавги и недоразумения, но и с благородните им чувства и светли идеали. Странджата, дълбоко развълнуван от съдбата на родината и незавидната участ на събратята си „немили-недраги", произнася пред хъшовете прочувствена реч.

ТЕСТ - литература - „Немили-недраги“ (Първа и втора глава) - 7 клас (Вариант 1)

ТЕСТ НЕМИЛИ-НЕДРАГИ (Първа и втора глава) Вариант 1 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за:    1 т.    A) героичното минало на борците за освобождение на отечеството    Б) страдалческото настояще на героите изгнаници в чуждата страна    B) сложната съдба на жадните за приключения авантюристи