„Автобиография“ – Несъответствието между обучение и практически живот

■ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО „Автобиография“ (1924) е най-популярното произведение на Бранислав Нушич, в което с най-голяма сила се проявява изключителният му талант на хуморист. Написана в по-късните му години, автобиографията е своеобразна равносметка на житейския опит на писателя. Ето как писателят обяснява идеята да си напише автобиография