Родното и чуждото. Ние и другите

Още в далечните времена, когато човекът се е появил на Земята, той се е стремял да опознае света, който го заобикаля. И го водело не празно любопитство, а желязна необходимост – за да оцелее в този свят, той е трябвало да го разбере, защото неизвестното плаши. Така се появяват митовете за Сътворението на света и човека – в тях сякаш светът сам се е представил на

Проблемът „Ние и другите“ в „До Чикаго и назад“

„До Чикаго и назад“ е пътепис, който звучи и днес актуално с посланията си. Алеко Константинов го създава по предложение на свои приятели, които познават уменията му да разказва увлекателно. В онези години Америка е далечна и непозната земя за голяма част от европейците, един друг, един нов свят.

Проблемът „Ние и другите“ в „Бай Ганьо пътува“

„Бай Ганьо пътува“ е първият от „невероятните разкази за един съвременен българин“, представен от Стати. Тъй като този текст „отваря“ разговора за героя, който е познат за разказвачите, но непознат за читателя, в известна степен изпълнява ролята на експозиция на цялата книга – представя Бай Ганьо