От „Тоя възел" до „Това кръстопътче" - (Николай Хайтов - „Дервишово семе")

Сборникът „Диви разкази” от Николай Хайтов изобразява един първичен по истинността си и красив родопски свят, населен със силни герои. Включеният в него разказ „Дервишово семе” поставя сериозни човешки проблеми, произтичащи от сблъсъка на традиционните родови ценности и чувствата на самосъзнаващата се личност.

Анализ на „Дърво без корен“ от Николай Хайтов

1.    СЮЖЕТЪТ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО За разлика от повечето къси разкази, в които става дума за някаква необикновена случка, про-меняща съществуващия ред, „Дърво без корен“ въвежда читателя в една типична за 60-те години на миналия век ситуация – възрастен мъж, прекарал целия си живот на село, е останал вдовец и за да не живее сам, синът му го взема

Дервишово семе - Николай Хайтов

Тоя възел, да ти кажа, много отдалече се завърза. Бях тогава на четиринайсет ненавършени години, без майка и баща. Баща ми го убоде мижу Селиховата крава, а майка ми загина от испанската болест.

Николай Хайтов - "Капитан Петко войвода"

Преди да се появи Петко войвода в Родопите, там е действувал прославеният Ангел войвода, наричан още "Ангелчето". Тоз страшен хайдутин пада, както вече знаем, от куршума на собствения му другар на 8 ноември 1860 година в подножието на планината Курудаг - с бъклица в едната си ръка и с ятаган в другата. Замаян от неочакваната си победа, предводителят на турската потеря кърагаларинът Осман ага побързал да отреже главата на войводата

Николай Хайтов - "Дервишово семе"

Тоя възел, да ти кажа, много отдалече се завърза. Бях тогава на четиринайсет ненавършени години, без майка и баща. Баща ми го убоде мижу Селиховата крава, а майка ми загина от испанската болест. Раснал съм със стар бубайка и баба, ала на баба дясната ú ръка се вдърви, та нямаше кой къщната работа да върши, и дядо впря очите си в мен да ме жени. Мене не попита. За такива работи тогава не питаха, дето се женеха, ами старите си ги правеха сами. Чух ги веднъж само как си проговориха с баба:

Николай Хайтов - "Мъжки времена"

На ония години бях деликанлия, буйна кръв. Не бях едро, ала яко. Мартинката ми лаеше на гърбината, в пояса - нож до нож. Два ли, три ли бяха, не ги помня, а ливорверът - ей тука, на кълката. Всички ме знаеха, че не си поплювам, та щом някой се наканеше да си краде жена - викаха мене. Жененето не ставаше тогава с кандърми - в ония мъжки времена.

Николай Хайтов - биография

Николай Хайтов е роден на 15 септември 1919 година в родопското село Яворово, Пловдивско.От малък познава различни страни на живота бил е камериер ,келнер ,общ работник в кариера ,чирак на почти дузина различни майстори.Успява да завърши гимназия като частен ученик в Асеновград , а по късно се записва в Лесотехническия факултет на Софийския университет ,където като че ли най-после намира своето призвание.

Николай Хайтов (1919 - 2002) – Неспокойният родолюбец

Николай Хайтов е роден на 15 септември 1919 г. в родопското село Яврово, Пловдивско. От малък опознава различни страни на живота – бил е камериер, келнер, общ работник в кариера, чирак в различни занаяти. През 1938 г. успява да завърши гимназия като частен ученик в Асеновград, а по-късно се записва в Лесотехническия факултет на Софийския университет,

Николай Хайтов – старият дъб на нашата словесност

През 82-годишния си живот авторът на “Диви разкази” и “Капитан Петко войвода” защитаваше българското. Признаваха му го и свои, и чужди. 8 години в затвора, световна слава, политически борби - това са само част от събитията, белязали живота на Николай Хайтов.

Николай Хайтов (1919 – 2002) - (биография)

Николай Хайтов е сред най-популярните съвременни писатели,автор на разнообразни по жанр и тематика художествени и публицистични творби. Роден е на 15 септември 1919 г. в село Яворово, Пловдивска област в бедно семейство.