Любовна - Никола Вапцаров

Като бетонен блок над нас     тежи барутната тревога.     Душите ни ръмжат: — Война!     В душите кръв, и смут и огън.

Испания - Никола Вапцаров

Какво бе ти за мене? —                     Нищо. —     Една загубена страна     на рицари и на плата.     Какво бе ти за мен? —     Огнище

История - Никола Вапцаров

Какво ще ни дадеш, историйо, от пожълтелите си страници? - Ний бяхме неизвестни хора от фабрики и канцеларии

Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град  Банско,  има  пряко  отношение  към  творчеството му. Семейството, от което  произхожда е  пряко  свързано с  националноосвободителното   движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е  член  на  революционната  организация. Средата, в която  живее  младият Никола,  несъмнено  оказва  влияние

Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град  Банско,  има  пряко  отношение  към  творчеството му. Семейството, от което  произхожда е  пряко  свързано с  националноосвободителното   движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е  член  на  революционната  организация. Средата, в която  живее  младият Никола,  несъмнено  оказва  влияние върху  неговото  формиране  като личност и дори  предпоставя  появата на  някои  теми  и  идеи  в неговото творчество, които  са много  близки, до македонизма. Все  пак,  може  би  най-значително  място  в съзряването му като  индивид имат годините, прекарани   в Морското машинно училище във Варна.

Съвест - Никола Фурнаджиев

Много мъка ли стене в душите ни,  много кръв ли е в наште души,  но езиците пак ненаситени  над ушите ми шепнат: руши!

Сватба - Никола Фурнаджиев

Ах, гърмят на небето големите, тъмните тъпани,  равнините горят, и високо, и страшно над тях,  като крави в нощта, като крави от блясък окъпани,  идат облаци зли, и потъват просторите в прах. 

Спомен - Никола Вапцаров

Аз имах другар,     добър другар,     но… кашляше лошо.     Той беше огняр —     пренасяше с коша кюмюр,     изхвърляше сгур     дванадесет часа на нощ.     Аз помня очите     на този огняр.

Родина - Никола Вапцаров

Над тебе Пирин     издига гранити,     обвити във сиви мъгли.     Орли над бедни села     размахват крила     и хала в полята пищи.

Пролет - Никола Вапцаров

Пролет моя, моя бяла пролет,  още неживяна, непразнувана,  само в зрачни сънища сънувана,  как минуваш ниско над тополите,  но не спираш тука своя полет.