Кои пороци и нравствени недостатъци са разобличени чрез образа на Николчо

Повестта “Мамино детенце” е една от най-известните творби на Любен Каравелов. В нея авторът майсторски изгражда образа на един чорбаджийски син и показва как той пада от върха на чорбаджийското могъщество до дъното на живота. Николчо е единственото дете на чорбаджи Нено и Неновица. Той израства с чувството, че всичко му е позволено, че всички негови проблеми са предварително решени.

Кой носи отговорността за падението на Николчо? - (“Маминото детенце”)

В повестта “Маминото детенце” Любен Каравелов изобразява живота на едно чорбаджийско семейство. Той проследява как паразитизмът, безцелното съществуване, експлоатирането на чуждия труд оформят у героите много отрицателни качества и довеждат до лоши последствия. Чорбаджиите непрекъснато мечтаят да увеличат богатството си