ТЕСТ. Иван Вазов – „Под игото“, главата „Новата молитва на Марка“

1. На кого принадлежат думите: „Лудите, лудите – те да са живи!...“? A) Думите са авторов коментар и са свързани с цялостния смисъл на романа „Под игото“. Б) Думите са на Безпортев, чийто образ е свързан с мотивите за пиянството и за лудостта. B) Думите са на чорбаджи Марко, когато, прибирайки се, наблюдава променения свят на Бяла черква.

„Под игото“, „Новата молитва на Марка“ – (Анализ)

Главата е включена във втората част на романа „Под игото“ и има важна композиционна роля. Изпъква идейно-тематичната връзка на текста с други глави в произведението – предходните – „Един шпионин през 1876 година“, „Зелената кесия“, „Около един труп“, и следващата – „Пиянство на един народ“. Общото послание е за необикновената промяна, която се проявява в неподозираното от

Мотивът за единството между вяра и разум в стих "Моята молитва"

Стихотворението “Моята молитва” е едно пародийно произведение на Христо Ботев, в което той се опитва да вземе външно формата на християнската молитва, за да вложи в нея напълно различно идейно съдържание.Като цяло, творбата е изградена от антитези, в които Ботев съпоставя лъжливия християнски бог

Константин Преславски - Азбучна молитва

Аз се моля богу с тия думи: Боже на всяка твар и създателю на видимите и невидимите [неща]. Господа — живия дух — изпрати да вдъхне в сърцето ми словото,

Скрити вопли”, „Помниш ли...” - скръбните вопли на Дебеляновата душа

Тъгата обгръща Димчо Дебелянов в мигове на изповед. Всяка негова поетична творба е отново преживян спомен, който придобива „плът" чрез приглушения стон на мъката и радостта, слели се в едно и изтръгнали се като скрит вопъл на сърцето.

Учебна програма по литература за шести клас за новата 2017-2018 г.

Световете на човека I. Човекът и природата І. 1. Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов) І. 2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов

Учебна програма по литература за осми клас за новата 2017-2018 г.

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен І.3. „Любов“ (Сафо)

Песента – молитва и любовен знак / Елин Пелин – „По жътва”

В далечната 1949г., вече седемдесет и две годишният, Елин Пелин споделя: „И е по-хубаво да знаеш края, отколкото началото. Началото все ще налучка, краят трябва да се ръководи винаги, защото в края ти искаш да кажеш нещо на хората.” Вероятно воден от своята авторска интуиция и дългогодишен писателски опит, сладкодумецът Пелинко (както са го наричали близките му)

Азбучна молитва - Константин Преславски

Аз се моля богу с тези думи:  Боже мой, създателю на всичко  във всемира видим и невидим!  Господ-дух прати ми животворен  да ми вдъхне във сърцето слово,

Анализ на стихотворението "Моята молитва"

Ботевата творба „Моята молитва”  търси поетичните средства за внушение върху човешкото съзнание чрез монологичната изповед на лирическия Аз. Размисълът, макар и дълбоко интимен и съкровен, е споделен открито.