Лирическият мотив и проблемът за живота и смъртта в стихотворението „Новото гробище над Сливница“

Стихотворението „Новото гробище над Сливница“ е част от Вазовата стихосбирка „Сливница“, написана по повод победата на България в Сръбско-българската война. Самата война избухва в резултат на Съединението между Княжество България и Източна Румелия, което не се харесва на тогавашните велики сили и най-вече на Австро-Унгария, за която не е изгодно на Балканите да има голяма

„Проглас към Евангелието” - възторжена поетична прослава на новопокръстения славянски дух

„Благата вест”, че на земята идва Божият син, за да спаси човечеството от първородния грях, възвестяват четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан - автори на първите четири новозаветни книги. Те разказват за земния живот на Иисус Христос. Първите текстове, които Константин-Кирил Философ превежда от гръцки на славянски език са именно от Евангелието.

Конфликтът като сблъсък на ценности в стихотворението „Новото гробище над Сливница“

След като лирическият говорител е обяснил причините за смъртта на героите, неговият възторжен тон изведнъж се пречупва от горчивия въпрос възклицание „Но кой ви знай, че спите в тез полета!“. Както и в други творби от този период, с които поетът иска да изгради някоя страна от образа на отечеството, неизменно изплува мотивът за забравата.

Образът на света, създаден от стихотворението „Новото гробище над Сливница“

Както и в други творби на народния поет, образът на света, който се създава от тях, е сложна смесица от историческа конкретност и символно обобщение. Още заглавието на стихотворението показва, че става дума за една конкретна война и за един точно определен подвиг – голямата битка при Сливница, в която българската армия успява да отблъсне сърбите и така да реши изхода на войната.

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 1

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. вкл. Ябълката, която всеки народ смята за свой плод, всъщност се е родила в Хималаите. Култивирана е за първи път в Мала Азия,

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 2

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително. Най-старата позната досега хартия е била направена от папирусово дърво от египтяните през 2200 пр.н.е.

Тестови задачи за класна работа по Л-ра №1 - Ново!

1. Кой е авторът на „Косачи"?   - 1 т. А) Иван Вазов                                                       Б) Джералд Даръл        В) Любен Каравелов                                            Г) Елин Пелин

Тестови задачи за класна работа по БЕ №1 - Ново!

1. Звукова промяна НЕ е: - 2т. А) изговор на звучни съгласни като беззвучни Б) изговор на я като е В) писане на малки и главни букви Г) промяна в изговора на гласни звукове извън ударение

„Бай Ганьо пътува“ – Трудният преход на новоосвободения българин към света

1. ОСНОВНИ СЮЖЕТНИ МОМЕНТИ И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО В ТЯХ: Идеята за книгата, в която главен герой е Бай Ганьо, се ражда по признание на самия автор в началото на 1894 г. На части тя е публикувана в списание „Мисъл“ от април 1894 до януари 1895 г., а като цялостно издание с някои добавки

Електромобилната технология и новото приложение на вариатора

Принципна схема на агрегат за задвижване на електромобил посредством КАЕ. Европейски цикъл за движение на автомобил при градски условия. Графика на ъгловите скорости на задвижващото колело ( плътна линия) и маховика (квадрати) без доразвъртане от на маховика от двигателя на електромобила. Схема на агрегат за задвижване на електромобил с КАЕ управляван чрез фрикционен вариатор. Графика на изменението на предавателното отношение на вариатора при движение в градски условия. Агрегат за задвижване на електромобил включващ КАЕ без механична връзка между маховика и задвижващото колело. Графика на изменение на скоростта на електромобила при ускоряване с агрегата.