Неразглобяеми съединения – видове, конструктивни особености. Товароносимост на съединения чрез заваряване, спояване и залепване. Нитови съединения.

1. Неразглобяеми съединения. Неразглобяеми са съединенията, при които за разединяване на елементите е необходимо разрушаване на поне един от свързаните елементи или на спомагателен елемент. Към тях се числят съединенията получени посредством заваряване, спояване, залепване и нитоване. Условно към неразглобяемите съединения се причисляват и пресовите съединения. Въпреки, че този вид съединения подлежат на разглобяване за неговото осъществяване са необходими специални условия като например нагряване при горещо пресовите или прилагане на големи сили при студено пресовите съединения. 1.1. Заваръчни съединения. 2. Нитови съединения.

Качествата на героите в приказката „Болен здрав носи“

Заглавието на интригуващия приказен текст за приключенията на лисицата и вълка се е превърнало в поговорка. Това е остроумна „крилата“ фраза, подходяща за ситуациите, които показват умението на някои хора да се преструват и да живеят на чужд гръб, възползвайки се от наивната глупост, състраданието и малодушната слабост на другите.

„Декамерон“ – Словото като сила, която носи спасение

Бокачо (1313 - 1375) е хуманист, представител на Ранния ренесанс в Италия. Той владее латински и старогръцки език, ценител е на творчеството на римските поети Вергилий и Овидий, познава в детайли античната митология.

Приказки за животни - „Болен здрав носи”- анализ

Приказките за животни са най-разпространените приказки, отразили естествената връзка между човек и природа. Светът на животните става част от бита и начина на живот на всеки народ с древна история. В дългия исторически път на времето приказката се превръща в място за художествена среща на човека с одухотворения свят на животните, преобразени в приказни герои.

Животните в приказките - носители на човешки качества

Приказките за животни са от най-старинните фолклорни съчинения. Първобитният човек не е познавал добре животните. Често те са били по-силни от него. Затова той им приписвал своите собствени свойства и качества. Понеже нямал достатъчно средства и възможности да се справи с тях, първоначално даже ги боготворил, провъзгласявал ги за родоначалници и покровители на рода и племето.

Какви внушения носи заглавието на "Зимни вечери"

Роден да бъде певец на „светлата ра­дост”, Смирненски драматично съпреживява трагедиите на бедните жители от крайните софийски квартали и се прев­ръща в изразител на човешкото страда­ние. В един от най-зрелите си поетичес­ки цикли „Зимни вечери” лирическият му герой

„Болен здрав носи“ – Приказки за животни

Векове наред приказките са били единственото развлечение за децата и техен пътеводител в сложния свят на човешките взаимоотношения. От тях неусетно се научава кое е добро, кое - лошо, кое е красиво и кое - грозно. Това е така, защото те са събрали и отразили вековни наблюдения и изстрадана мъдрост.

Принцип на относителността на Галилей. Галилееви трансформации на координатите, скоростите и ускоренията.

Дотук разглеждахме движението на телата спрямо избрана отправна система. Това се налага поради относителността на покоят и движението. Спрямо друга отправна система тялото ще има други координати и различна скорост. Ако двете отправни системи са неподвижни една спрямо друга, лесно се намира връзката между координатите и скоростите на тялото в двете системи. 

ТЕСТ. Относително местоимение. Отрицателно местоимение

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас ОТНОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Относителното местоимение: A) служи за връзка между изречения Б) замества име B) служи за посочване на обекти  Г) замества местоимение

Кой носи отговорността за падението на Николчо? - (“Маминото детенце”)

В повестта “Маминото детенце” Любен Каравелов изобразява живота на едно чорбаджийско семейство. Той проследява как паразитизмът, безцелното съществуване, експлоатирането на чуждия труд оформят у героите много отрицателни качества и довеждат до лоши последствия. Чорбаджиите непрекъснато мечтаят да увеличат богатството си