Сбит преразказ на откъса "Чужди езици" - Бранислав Нушич "Автобиография"

По онова време, в средните училища френският език се въвежда като учебен предмет, но има голям недостиг на учители, които да го преподават. Това обстоятелство изобщо не безпокои нито управата на училищата, нито учениците. Напротив, един учител, по задължение на управата започва да преподава и да учи френския език заедно с учениците. Когато учителят си научи урока, часът върви трудно, но когато и учителят не си знае урока, нещата са леки. Разговорите отиват към други теми.

Забавното и сериозното в „География“ на Бранислав Нушич

Когато пише „Автобиография“, авторът е вече зрял човек, но разказва от гледната точка на своето детство. Макар да няма още много знания, детето има здрава човешка логика и добро въображение. Затова то не се учудва, че Милан си представя липсващия кораб по пушека, свирката и др.

Смешното и сериозното в „География“ на Бранислав Нушич

В „Автобиография“ Бранислав Нушич се връща в миналото си и разказва по един вълнуващ начин за своето детство, за ученическите и за младежките си години. Откъсите, посветени на училището, са едновременно сериозни и забавни – пораждат много усмивки, но и важни въпроси за преподаването и ученето,

Бранислав Нушич (1864 – 1938)

Бранислав Нушич е сръбски писател, известен с пиесите си, които продължават да се играят на много театрални сцени по света. Гимназиалното си образование получава в Белград, а след това следва право в Австрия. Дипломира се като юрист в Белградския университет.

Бранислав Нушич (1864 – 1938)

Бранислав Нушич (Бранислав Нушић или Branislav Nušić, (1864 – 1938) е популярен сръбски писател, автор на разкази, фейлетони и театрални пиеси. Роден е в Белград. Работи в сръбската консулска служба в Македония, занимава се активно с журналистика. Бил е директор на театрите в Сараево, Скопие и Белград. През 1933 г. Нушич е избран за академик на Сръбската академия на науките.

Бранислав Нушич - Автобиография

Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография. Ако човешкият живот има някакъв предговор, той е от такова интимно естество, че за него изобщо не се пише. Но на мен предговорът ми е необходим, за да оправдая начинанието си да напиша автобиография

Бранислав Нушич (1864 – 1938) – (биография)

Бранислав Нушич е сръбски писател и комедиограф. Роден е през 1864 г. в Белград. Семейството му е от Македония и е от влашки произход. Рожденото му име е Алкивиад ал Нуша, но когато е на 18 години, го променя официално на Бранислав Нушич.

Бранислав Нушич – „Автобиография“ (Анализ)

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“ В главата „Урок по география“ е продължена темата за безсмислените реформи в образованието, разгледана и в други части на романа „Автобиография“. Още в началото на тази част е поставен въпросът доколко полезни са знанията, които получаваме в училище

Бранислав Нушич - „Автобиография” (География)

Сръбският писател Бранислав Нушич, „вълшебник на смеха”, по думите на литературния критик Боян Ничев, притежава невероятно умение да изгражда комични ситуации.