„Отечество любезно, как хубаво си ти!“. Отечеството – обичано и неоценено

Иван Вазов е първият български творец, който превръща природата в самостоятелен обект на художествено изображение. За него родното пространство, наред с езика, историята и героите на България, е онази ценност, която го кара да се гордее и придава смисъл на живота и творчеството му. Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

Софокъл – „Антигона“. Антигона и Исмена между обичта и отчуждението.

Вторият след Есхил знаменит древногръцки драматург — Софокъл (496 – 406 г. пр. Хр.), оставя след себе си 123 трагедии и сатировски драми, от които обаче само седем достигат до наши дни. За щастие, сред тях е не само „Едип цар“, обявена от Аристотел за „образец на трагедия“, но и още един шедьовър от т. нар. Тивански цикъл – бурно акламираната от мига на появяването си трагедия

„Неразделни“ – Неразделността на истински обичащите се

1. СЮЖЕТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И КОМПОЗИЦИЯТА: Творбата има ясни сюжетни елементи, въпреки че е написана в стихотворна форма. Част от тях са баладични, защото разказват за необикновени явления: смъртта на двама млади, които се превръщат в дървета; силната любов, която се осъществява не в живота, а в смъртта.

Народните песни – ритуали, обреди, обичаи

Народните песни възникват преди хилядолетия като израз на чувства, мисли и преживявания. Българският народ - както и всички други народи - пее, когато трябва да сподели болката си или изживения щастлив миг. Ако се върнем в далечната 1861 г., ще прочетем

Ритуали, празници, обреди, обичаи

Разбирането на древните хора за света е продиктувано от ритъма на техния живот, който включва ритуалната смяна на делници и празници. Те са част от обичаите, отразили начина на мислене и особеностите на бита. Завръщането на мъжката част от населението след успешен лов или благополучно отминалото ги

Изборът на саможертвената обич в "Жена"

Често определят Блага Димитрова като продължителка на темата за трудната женска съдба в един загрубял мъжки свят. Тя е първата българска поетеса, дръзнала да изповяда открито устремите на духовно свободната от догми и предразсъдъци жена, като в същото време съгражда своята собствена визия за женското битие в личностен аспект.

Проблемът за родителската обич и дълга на децата в романа “Дядо Горио”

Както в живота, така и в творчеството си Балзак принадлежи към онези мощни гении, които, чувствайки силата на своя дух, не се спират пред никакви трудности, за да осъществят своите идеали. Величието на Балзак е, че никога не изменя  на призванието си да казва истината за живота. Писателят рисува много страни от

Софокъл – „Антигона“. Обич и отговорност в трагедията.

Човешкият живот е поредица от отговорности. Обичта също е вид отговорност, но от самия човек зависи как и доколко ще бъде изпълнен дългът му към другия. С този общочовешки проблем се сблъскваме в трагедията „Антигона“ — хронологически първата „образцова“ трагедия сред творбите на Софокъл. Когато големият трагик започва да пише „Антигона“, сюжетът й вече е използван от Есхил

"Не за вражда - за обич съм създадена" - "Антигона"

Човек се ражда от любов и за любов , а тя е всичко . За да можеш да обичаш трябва да се отречеш от злото, да отречеш неправдата и да заживееш с истината. Трябва да отвориш сърцето и душата си за другите, защото само така любовта ще пребъде в твоето съзнание. Човек е създаден да обича и да бъде обичан, а не да мрази. Това потвърждава и Антигона „Не за вражда , а за обич съм създадена” от едноименното произведение на Софокъл.

Трудовите песни - Обич към труда и среща с преждевременната смърт

Сред първите и най-старинни поетични творби, създадени от човека, Възникнали в процеса на труда, са трудовите народни песни. В прастари времена, при извършването на някаква работа се пеели песни, за да се облекчи нейното извършване, да стане тя по-резултатна и спорна