Пунктуация на видове изречения по състав, на еднородни и обособени части

Еднородните части на изречението поясняват една и съща дума и отговарят на един и същ въпрос. Когато са свързани безсъюзно, те се отделят винаги със запетая, например: Тя работеше пъргаво, мълчаливо, безропотно (Ел. Пелин).

Пунктуация на еднородни и обособени части на изречението

Еднородните части на изречението поясняват една и съща дума и отговарят на един и същ въпрос. Котата са свързани безсъюзно, те се отделят една от друга със запетая, например: Прощавай, синко, прощавай, татко, прощавай, бате, чичо, вуйчо—прощавайте!

ТЕСТ. Обособени части в простото изречение

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Обособените части: A) са второстепенни части в простото изречение Б) служат за открояване на смислови отсенки в изречението B) отделят се пунктуационно в писмената реч Г) не се отделят интонационно в устната реч 2. В кое изречение има обособени части?

Обособени части в простото изречение

СЪЩНОСТ НА ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ Второстепенна част на изречението, която е отделена от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), а понякога – и чрез промяна в словореда, се нарича обособена част.