Деградацията в обществото и човешката личност

Алеко Константинов принадлежи към онези творци, които са надарени с редкия артистичен талант да виждат грозното в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата. Изобразяването на грозното е конкретно –

Властта и обществото в разказа „Андрешко“ от Елин Пелин

Андрешко трябва да закара съдия-изпълнителя в селото, за да може представителят на властта да секвестира/да изземе/ житото на селянина Станоя. От думите на съдия-изпълнителя проличава, че мрази селяните и ги смята за лъжци. Андрешко, обаче, не закарва съдията в селото, а го оставя в едно блато. Така ще може да предупреди съселянина си за грозящата го опасност.

Човекът и обществото в разказа "Нежната спирала"

Йордан Радичков поставя важния въпрос за човека и обществото в своя магически разказ „Нежната спирала”, публикуван в сборник-разкази с едноименно заглавие. Авторът предупреждава, че е нарушено общуването между природата и човека.

ТЕСТ. Обществото и властта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Основната идея в „Борба“ е, че хората трябва да се борят е опитите на властниците да ги държат в подчинение, прикривайки се зад уж вечни морални принципи. Б) В „Борба“ Ботев изобличава слепите водачи на народа си, водещи го по грешни пътища уж към спасението. B) Мотивът за непрестанната борба на човечеството за справедливост е водещ

Обществото и властта в „Приказка за стълбата“ от Христо Смирненски

В „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски се достига до обобщение за човешкото общество, в което съществува зло и именно то успява да подмами човека. В какво се изразява злото? Един млад и дързък човек е тръгнал да се изкачва по стълбата, воден от добри намерения, но по пътя си нагоре трябва да заплати съответната цена за изкачването. Трябва да се има предвид, че образът

Обществото и властта – необходимост и проблем

За разлика от общностите, които организират съвместното живеене на хората на основата на неписани правила и ценности, предавани от традицията, обществата, като по-сложни организми, се изграждат на базата на писани закони и на институции, осигуряващи спазването на законите. Основната нужда, породила създаването на обществото, е желанието за постигане на общо благоденствие.