Двубоят между Ахил и Хектор - епически героизъм и човешка доблест - (Омир - Илиада - 22 песен)

Омир възпява воинската чест и доблест на Ахил и Хектор в XXII песен на Илиада, която е кулминационен връх в развитие на епическото действие. Двамата герои влизат в единоборство. Изправени един срещу друг, за да премерят сили и героизъм, те ще решат изхода на десетгодишната война за Троя.

Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” – Омир – ЛИС

В епическата поема „Илиада” Омир описва събитията, които се развиват в рамките на 51 дни на десетата година от Троянската война. Той насочва вниманието към момента, когато се решава изхода на войната. Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на древните гърци.

Драматично и трагично в образите на Ахил и Хектор - (Омир - Илиада - 22 песен)

ДРАМАТИЧНОТО И ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗИТЕ НА АХИЛ И ХЕКТОР Храбростта, издръжливостта и дори жестокостта на воините; (ахейци и троянци) в сраженията са качества, които печелят всеобщото признание и уважение на околните. Колкото повече са жертвите, толкова повече са почестите и уважението към героя.

Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор (Омир - Илиада - 22 песен)

Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор "Илиада" на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. Героичното начало е определящо в "Илиада". Най-явни са неговите измерения в поведението на безстрашните воини, когато се изправят едни с/у други в битки, за да защитят своята воинска чест и достойнство.

Темата за гнева на Ахил в поемата „Илиада“ от Омир

„Илиада“ на Омир е произведение от епохата на класическия гръцки епос. Поемата разказва за събития и случки от времето на Троянската война. Заслугата на Омир е в това, че е успял да пресъздаде мита за тях в художествена творба. Като се спира само на част от тези събития и случки, поетът успява да предаде драматизма на събитията и да разкрие характерите на героите, създавайки ярка

"Илиада" - 24 песен - (Хуманизмът на Омир в 24 песен)

Пред прага на Зевс има две големи делви - едната пълна с добри, а другата с лоши дарове. Чрез тях Гръмовержеца определя съдбата на човека, които ту добре,ту пък зле си прекарва живота. Делвите стоят отвън, на прага, те са на границата между живота и смъртта, видимото и невидимото, доброто и злото.

Илиада - Омир

Първите запазени произведения в европейската литература са „Илиада“ и „Одисея“. Те са свързани с името на великия древногръцки поет Омир. Сигурни сведения за неговия живот нямаме. Запазените осем биографии са от късно време и са изпълнени с митични сведения и невероятни измислици.

Гняв и помирение в “Илиада”

Омировата поема “Илиада” не е повествование за Троянската война въобще. В творбата са представени само няколко седмици от последната, десета година на обсадата на древния град Илион. В изобилието от разкази за войната Омир намира своя тема, която споява отделните епизоди на поемата – темата за гнева на Ахил – и предлага оригинално творческо решение за финал – помирението между свои и чужди.

ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 1)

1. „Илиада“ е лирическа поема. А) Вярно Б) Грешно 2. Епосът се появява по време на: А) Легендарната епоха Б) Митологичната епоха В) Микенската епоха Г) Геометричната епоха 3. Литературният епос наследява епическата традиция от народния епос. А) Грешно Б) Вярно 4. Посочи верните твърдения за епоса. А) Той разказва за срамни събития. Б) Той има за цел да разказва значими събития.

ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 2)

1. Ахил и Парис са едни от най-важните герои в поемата „Илиада“. А) Грешно Б) Вярно 2. Военните действия в поемата „Илиада“ започват заради „гибелния гняв“ на Ахил. А) Вярно Б) Грешно 3. Посочи верните отговори: За произхода на Ахил според поемата „Илиада“ е вярно, че: А) неговата майка е богиня, а баща му е смъртен Б) той е най-силният герой сред смъртните В) във войната Ахил защитава