Как се пише описание на предметна обстановка в художествен текст

Какво е описание на предметна обстановка в художествен текст Устен текст, който възпроизвежда описание на предметна обстановка в художествен текст, за да изрази естетическите представи на говорещия за описваните елементи и за да предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.

Описание на предметна обстановка в художествен текст

Изразът предметна обстановка се свързва с представата за интериор (вътрешна подредба) на стая, дом, обществено място. Предметите, които изпълват вътрешното пространство, могат да имат различна изработка, форма, цвят, предназначение и да създават различна естетическа нагласа.