„Серафим“ – въпроси и отговори

1. Какво внушава разказвачът чрез външния вид на Серафим, който описа преди малко?     Външният вид на човека говори много за него самия – богат или беден е, каква е професията му, какъв е вкусът му, какво е отношението му към живота и другите хора. В традиционните общества облеклото и начинът на държание на човека са били белег за неговото място в обществото.

„Косачи“ – въпроси и отговори

1. Каква е ролята на природната картина в началото на разказа? Природните картини играят важна роля в разказите на Елин Пелин. Тяхната основна задача е да обогатят внушенията, да ни дадат по-ясна представа за състоянията и действията на героите. Те открояват и основния емоционален фон на творбата – радост, тъга, отчаяние, надежда...