Активна и пасивна лексика - тестови задачи

Прочетете Текст 1 и изпълнете задачите към него. Когато спахиите видяха, че всички са настанени в конака, почнаха да роптаят — надявали се бяха, че ще тръгнат из селото. А когато научиха, че ще се плаща храната за хората и конете, и то храна, взета от селяните, взеха да беснеят.

Активна и пасивна лексика. Пароними

Възхитително е майсторството, с което Димчо Дебелянов успява да внуши болката от напразно преминалия живот. Това той прави с поетични образи, изразени с помощта на думи, „съдържащи“ сякаш някакви други, по-възвишени значения.