"Тихият пролетен дъжд" - "пейзаж" на човешката душа /Николай Лилиев/

Голяма част от Лилиевата поезия е вдъхновена от природата, която носи копнеж по красота, спокойствие, смирение и много надежди. Със своя символистичен изказ авторът описва природните картини паралелно с човешките емоции и стремежи. Точно с това изразяване става ясен целият смисъл на текста и се разкрива авторската идея. Неговите образи се превръщат в мелодия и хармония, обагрени с цвета на нежността и благозвучието. В лирическата миниатюра „Тихият пролетен дъжд” се наблюдават субективни преживявания и впечатления, родени в душата на поета.

Създаване на описание на пейзаж в художествен текст

Прочетете откъса от разказа „Войнишка нива“ на Елин Пелин. Тук е тихо. Слънцето цял ден пече. Сняг не се държи и е топло дори и когато по цели недели облаци пречат на слънцето. Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и любовни стъпки и замръзналият й пулс отново се събужда. По високите склонове

Описание на пейзаж в художествен текст

ОСОБЕНОСТИ НА ОПИСАНИЕТО НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ Думата пейзаж е с френски произход. В тълковния речник са посочени три основни значения, с които се употребява: 1. Изглед на местност (планински пейзаж, морски пейзаж); 2. Художествена рисунка (Художникът рисува пейзаж.);

Описание на пейзаж в художествен текст

Описанието на пейзажи се среща много често в художествените произведения. Ако авторът иска да потопи читателя в атмосферата на действието, да го въведе в обстоятелствата, в които се случват събитията или да внуши определени чувства, нагласи и очаквания, той обикновено си служи с описание на пейзаж.

Описание - пейзаж

Човек се ражда на света любопитен и още от първите месеци на своя живот се стреми да опознае заобикалящата го среда. Това чувство се развива и постоянно се появява желанието да се назоват и опишат обектите на наблюдението - разнообразни предмети от живата и неживата природа, техните признаци

Пейзаж в литературата

Пейзаж (фр. paysage, от pays - страна, местност) е понятие от живописта, с което се означават картини, съдържащи природни изображения: планини, гори, долини, реки, морета и др. Освен планински, горски, полски или морски пейзажът може да бъде и градски - това са картини

Пейзажът и повествователят в разказа „Косачи"

1. Пейзаж (от френски) се нарича описание на природна картина, което изпълнява различни художествени задачи. В художествен текст чрез него се представя част от обстановката, в която протича събитието.

Пейзаж - Иван Вазов

Тая зима, през няколкото й по-малко лоши дни, аз подир пладне избирах си място за разходка ломското шосе. Предупреждавам всекиго, който под думата разходка разбира място, оживено от пъстрия рой на чинно вървящи назад-напред в модни премени лица