Вдовец - Елин Пелин

 Рано една света неделя по черковната улица на горското селце Брестак бързо премина непознат полянин, прескочи с тоягата си малката вадичка и в недоумение спря на широкия мегдан сред селото. Тук постоя, огледа нерешително бездомните

Иглика - Елин Пелин

Малкото стадо овци и кози, пръснато на припек по баира, сладко чоплеше младата трева, шумеше из едвам развилите се шубраки и блееше. Весело звънче кротко и равномерно дрънкаше и пееше като щурче надалече из свежия въздух

Косачи - Елин Пелин

Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе.

Братя - Елин Пелин

Отец Кирил лежи неподвижно на кревата в тъмния ъгъл на широката си килия и едвам диша. В почернелия иконостас над главата му мъжди кандило и немощната светлина гони по стените неясни сенки. При умиращия дежурят братята Онуфрий и Игнатий.

ТЕСТ – Елин Пелин (12 клас)

1. От кой разказ е цитатът? Нас са ни записали в дяволския тефтер още кога сме се родили... Се да съм бил прав, па съм сгрешил барем веднъж в пиянство! А пиех! От тегло и от мъка пиех, наистина, ама нали пиех? Така и така няма прокопсия, мислех си - пиех! Пий, па дето ще да му излезе края!...

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой момент е развръзка в сюжетно-композиционната структура на повестта „Гераците“? А) смъртта на Йордан Герака Б) смъртта на баба Марга В) кражбата на парите Г) отсичането на бора 2. Кое от твърденията е вярно за повестта „Гераците“ от Елин Пелин? A) Причината за съдбата на Гераците е най-големият син Божан. Б) Основна в повестта е идеята за родовата и семейната хармония.

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Коя е основната тема на повестта „Гераците“? A) разпадът на селската задруга и моралното обезличаване на човека Б) обезлюдяването на българското село и европеизирането на града B) обезличаването на селския човек в условията на градската среда Г) разпадът на българското семейство и началото на демографската криза 2. С какво НЕ може да се свърже заглавието на повестта „Гераците“? A) с възхода и разпадането

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 2)

1. През коя година е написана повестта на Елин Пелин „Гераците“? А) 1903 г. Б) 1911 г. В) 1904 г. Г) 1909 г. 2. Какво означава „герак“? А) сокол Б) ястреб В) орел Г) мишелов 3. Кой момент от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е кулминация в нея? А) кражбата на парите Б) смъртта на Елка В) заминаването на Павел в града Г) смъртта на Герака 4. Кой герой от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е човек с меко сърце и е безволев? А) Петър

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 3)

1. Главният герой в повестта „Гераците“ от Елин Пелин е Йордан Герака. Той е глава на семейството и е носител на типични патриархални ценности. А) Грешно Б) Вярно 2. Какви са основните черти, с които е представен Йордан Герака? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА А) Трудолюбив; с „... меко и добро сърце...“, помага на хората; всички го почитат. Б) Не се грижи достатъчно за своите синове, снахи и внуци. В) За него е важно в дома му да

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин е един от най-известните и обичани български писатели. Той е майстор на късия разказ. Роден е в с. Байлово, Софийско. Истинското му име е Димитър Иванов. На всички е познат обаче с псевдонима Елин Пелин. Голямата мечта на Елин Пелин е да стане художник. В рисувалното училище обаче