Елин Пелин - "Печената тиква" 2

В някои от своите разкази Елин Пелин осмива човешките слабости - криворазбрано чувство за възпитание, срам от произхода, лицемерие, раболепие пред висшестоящите. Причината за непринудения смях се крие в разминаването между претенциите на героя и поведението му, между желанието за самоизтъкване и реалността.

Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"

Умеем ли да ценим красотата в природата? Способни ли сме да я опазим и съхраним? На тези въпроси търси отговор Елин Пелин в своя разказ „Нане Стоичковата върба”. Порасналата на воля върба в „сиромашкия двор" на многолюдното селско семейство на нане Стоичко приютява във високите си тежки

Елин Пелин - "По жътва" 1

Сладкодумецът в българската литература - Елин Пелин, е роден в софийското село Байлово. В сърцето си писателят съхранява за цял живот красотата на родния край и любовта на българина към труда и земята. В неговите разкази присъства битът на шопите, активно участие вземат природата и животните, но в центъра на разказите му си остава човекът със своята нелека участ.

Елин Пелин - "По жътва" 2

Елин Пелин разказва увлекателно за селския живот, за радостите и скърбите, за делниците и празниците, за труда и веселието. Тежък е животът на българския селянин, изпълнен с непосилен труд и непрекъсната борба с природата. Трудът е радост, когато носи творческа наслада и когато е възнаграден с богата реколта. Но той е и мъка, защото природата често унищожава всичко и отнема радостта и надеждата от човешките сърца.

Елин Пелин - биография

Елин Пелин е псевдоним на Димитър Иванов Стоянов (8.07.1877, с. Байлово, Софийско - 3.12.1949, София). Не завършва гимназия; страстно се увлича в четене, основно опознава българската и руската литература. Учител е в Байлово (1895 - 96). От есента на 1899 се установява в София. Библиотекар е в Университетската библиотека (1903 - 07), командирован в Нанси, Франция (1906 - 07)

Елин Пелин – „По жътва“. Жътвата – празник и жертвоприношение

1. СЮЖЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА: Съдържанието на разказа е максимално изчистено от подробности. По време на напрегната жътва в равното Софийско поле слънцето сипе „огън и жар“ върху морните работници. Те се трудят от тъмни зори, защото узрялото жито не може да чака – то трябва да бъде прибрано.

Елин Пелин – „Спасова могила“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА РАЗКАЗА И ТЕМАТА ЗА ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА Разказът „Спасова могила“ представя една проста случка – в навечерието на Спасовден много хора, между които дядо Захари и неговото болно внуче Монката, отиват на върха на една могила, за която се знае, че е поклонническо място и там в определен ден от годината небето се отваря и Бог слиза при хората, за да

Елин Пелин - „На браздата” - анализ

Елин Пелин цял живот носи в сърцето си любовта към обикновения човек от народа. Писателят добре познава трудолюбивите селяни, мъките и страданията им, цени и уважава тяхната доброта, прекланя се пред ежедневния им трудов подвиг. Своите наблюдения върху живота в селото и работата на полето

Елин Пелин – „Ветрената мелница“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА РАЗКАЗА И ТЕМАТА ЗА ТРУДА И ТВОРЧЕСТВОТО В своята беседа с младите писатели, публикувана по-късно под заглавието „Как пиша“, Елин Пелин споделя, че трябвало да опише сушата, за да обясни защо дядо Корчан, героят от „Ветрената мелница“, тръгва да прави вятърна мелница на място, където за такива мелници се е говорило само в приказките. С други думи

Елин Пелин - "Напаст божия" - анализ

Елин Пелин заема важно място в класиката на малкия разказ – между класическото начало на Вазов и модернизма в разказите на Йовков. Реалист, с многостранен поглед към живота, Елин Пелин пише малките си разкази в съответствие със своите герои - малките и незабележими хора от народа.