Тест №15 по литература - Пенчо Славейков

Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него. Из „Ралица”  Като оназ вечерница в небето

Тест №16 по литература - Пенчо Славейков - поезия и творчество

1. Пенчо Славейков е от основоположниците на българския модернизъм. Вярно      Грешно

Сърце на сърцата - Пенчо Славейков

O love, I am not but love.     Shelley Алпийските вършини с леден поглед     намръщено се взират към Лагорн,     о чийто цветни брегове морето

Олаф Ван Гелдерн - Пенчо Славейков

Той и сам не знае кога е роден, но като го запитат, казва, че сега е на 36 години. Родното му градче, Грасдорф, е скътано в една гънка от росните поли на Харц, оная величествена планина, която лежи като мила сянка на душата му и която нему е по

Псалом на поета - Пенчо Славейков

Другарко, сещам аз, последний час настава,     час сбогом и от теб и от света да зема —     към своя хубав край се вече приближава     на земний ми живот тъжовната поема.

Епически песни - Пенчо Славейков

Фрина Отдавна спят Атини в сън дълбок, от празненствата на Деметрис морни; и мяркат се по месечина само самотни люде, низ свещений път

Баща ми в мен - Пенчо Славейков

Погребаха го там, де мъртвите погребват,     там, дето всякой гроб е знак на мъртвина,     железни обръчи-огради де обсебват     надгробни камъни все с мъртви имена.

Сън за щастие - Пенчо Славейков

Ни лъх не дъхва над полени… Ни лъх не дъхва над полени, ни трепва лист по дървесата, огледва ведър лик небето в море от бисерна роса.

Творчеството на Пенчо Славейков – път към европеизация на българската литература

Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература. Негова концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на българската литература. Славейков я осмисля в две посоки – приобщаване на художественото ни творчество към идеите на европейската литературна мисъл и съхраняване на националната му самобитност.

Спи езерото… - Пенчо Славейков

Спи езерото; белостволи буки     над него свождат вити гранки,     и в тихите му тъмни глъбини     преплитат отразени сянки.