Творчеството на Пенчо Славейков – път към европеизация на българската литература

Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература. Негова концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на българската литература. Славейков я осмисля в две посоки – приобщаване на художественото ни творчество към идеите на европейската литературна мисъл и съхраняване на националната му самобитност.

Спи езерото… - Пенчо Славейков

Спи езерото; белостволи буки     над него свождат вити гранки,     и в тихите му тъмни глъбини     преплитат отразени сянки.

Неразделни - Пенчо Славейков

Стройна се Калина вие над брегът усамотени, кичест Явор клони сплита в нейни вейчици зелени. Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина, и така ми тайната си повери сама Калина —

Cis moll - Пенчо Славейков

Отмахна той завесите и тихо     застана пред отворений прозорец.     Таинствена и чудна лятна нощ     полухваше с дихание си морно     и лееха над сънний мир приветно

Ралица - Пенчо Славейков

Като оназ вечерница в небото,     една бе в село Ралица девойка,     и цяло село лудо бе по нея.     Сиротно чедо беше тя. Отколя     замина нейний татко по гурбет —

Бойко - Пенчо Славейков

Три вечери поредом обикаля     край Недените пусти двори Бойко,     три вечери въртя го тъмен шемет     и дълги дни подир това мъгла —     и пред очи и на сърце му тегна.

ТЕСТ – Пенчо Славейков (12 клас)

1. От кое стихотворение са стиховете? За лек път, за почивка тиха през ясна вечер в родний кът, където ме с милувка чака на мойто щастие сънят A) „Ралица“ Б) „Спи езерото“ B) „Ни лъх не дъхва над полени“ Г) „Cis moll“

Пенчо Славейков (1866 – 1912)

Пенчо Славейков е роден на 27 април 1866 г. в Трявна и е най-малкото дете в семейството на видния възрожденски поет, публицист и общественик Петко Рачов Славейков. Първоначално Пенчо учи в родния си град, а след това в Стара Загора, където баща му е учител. По време на Руско-турската война преживява опожаряването на града.

Пенчо Славейков (1866 - 1912)

Пенчо Славейков е роден на 27 април 1866 г. в Трявна и е най-малкото дете в семейството на видния възрожденски поет, публицист и общественик Петко Рачов Славейков. Първоначално Пенчо учи в родния си град, а след това в Стара Загора, където баща му е учител.

Пенчо Славейков – „Неразделни“ (Кратък анализ)

Пенчо Славейков започва своята творба „Неразделни“ в пловдивското село Белащица и я завършва в Лайпциг. Пишейки под сянката на селския чинар и в модерния европейски град, поетът прехвърля мост между магическото слово на своите предци, съхранено в народната песен, и поезията на своето време.