Митологическото в песните за Крали Марко

Обкръжаващият човека свят е драматично противоречив в съчетаването на две полюсни сили — добро и зло, живот и смърт, хармония и хаос, а човешкият ум ражда митовете като начин да се обяснят и примирят тези антиподи. Ето защо в народно-песенното творчество на българския народ има много митологични

Песните на Добри Чинтулов – Пламенен зов за борба и химн на борците за свобода

Свободата на народа и независимостта на отечеството са висшите идеали на Добри Чинтулов. На тяхното осъществяване той посвещава своите революционни песни. За поета е ясно, че свободата може да се постигне само с борба и жертвоготовност. Затова стихотворенията му са пламенен призив за събуждане на родолюбиви чувства в сънародниците му и за включване в битката с вековния тиранин.