Знанието и глупостта в битовите приказки „Ученият син и неученият татко“ и „Нероден Петко“

Със своята проблематика, с реализма и с безспорния си дух на жизнелюбие битовите народни приказки са достъпни за читатели и за слушатели. За разлика от вълшебните, в тях няма фантастични елементи, предмети или герои.

Основни периоди на българския печат в Османската империя. Петко Славейков като журналист и публицист.

Вътрешен печат ( в границите на Османската империя) – периоди: 1. Списание „ Любословие“ (1842г.-1844г.-1846г.); „Български орел“ 1846-47г., Лайпциг, редактор Иван Богров; „Цариградски вестник“ 1848г-1862г., редактори Иван Богоров и

Басня (Орел и рак и щука…) - Петко Р. Славейков

Орел и рак и щука,     не зная по каква сполука,     такваз им работа дошла     да теглят наедно кола.     И ето те са впрягат,     напъват са, напрягат,     ей тъй, че ще са пукнат чак,     а пустите кола не мръдват пак.

Николай Хайтов - "Капитан Петко войвода"

Преди да се появи Петко войвода в Родопите, там е действувал прославеният Ангел войвода, наричан още "Ангелчето". Тоз страшен хайдутин пада, както вече знаем, от куршума на собствения му другар на 8 ноември 1860 година в подножието на планината Курудаг - с бъклица в едната си ръка и с ятаган в другата. Замаян от неочакваната си победа, предводителят на турската потеря кърагаларинът Осман ага побързал да отреже главата на войводата

Жестокостта ми се сломи - Петко Р. Славейков

И рекъл бях: „Аз няма веч да плача за тежките на тоз народ беди!“ Ожесточен, пощада му не рачах: „Да тегли — думах с яд, — нал тъй мъжди.“

Изворът на Белоногата - Петко Славейков

Видиш ли долу в полето, дет ся мержеят, чернеят дестина дръвя върбови? Там било село Бисерча в стари години, отколе, там се родила, живяла мамина мила Гергана.

Змейова сватба - Петко Тодоров

Лица     __Змей Горянин__     __Дядо Славе__     __Баба Славовица__     __Цена__, тяхна дъщеря     __Любен__, най-голям син     __Стоил__, втори син     __Стамен__, най-малък син

Бойка войвода - Петко Р. Славейков

Мина ся късна вечеря, време петляно настава; силна му буря вееше; буен дъжд рукна отгоре, Бойка от къщи излиза, буря й в нищо не бърка, буен дъжд воля не спира…

Не пей ми се - Петко Славейков

  Не пей ми се. И защо ли да пея в тез години аз в каквито живея! Как ся пеят славни песни за стари, тамо, дето днешните са заспали?

Малък Пенчо - Петко Р. Славейков

Пенчо бре, учи! Пенчо си мълчи. Пенчо бре, чети! Муси се, сумти. Пенчо бре, чети! Пенчо не чете. Пенчо, работи! Пенчо пак не ще…