Битови народни приказки – „Отплатата на Хитър Петър“

Хитър Петър е един от най-популярните и обичани герои в народните приказки и анекдоти. В тях симпатичният хитрец проявява находчивост и забавно остроумие спрямо хората от своето обкръжение. Чрез думите и действията си той умело успява да се наложи сред другите, като показва гъвкавост и неизчерпаема изобретателност на ума.

Древногръцки мит за произхода на боговете - Петър Кърджилов

ПРОИЗХОД НА БОГОВЕТЕ В началото съществувал само вечният, безкраен и непрогледен Хаос. Макар и безжизнен, той носел в себе си извора на живота, подтика за сътворението на всемира. От него възникнал целият свят – и звездите, и планетите, и безсмъртните богове, и хората. От Хаоса произлязла и богинята Гея (Земя),

Приказки за Хитър Петър

Фолклорната тематика в анекдотите и приказките за Хитър Петър е свързана с желанието на народния разказвач да победи чрез остроумие всички отрицателни черти на хората и техните неморални действия. Главен герой на тази част от народното творчество е Хитър Петър.

Образът на Хитър Петър

Особено място сред битовите народни приказки заемат фолклорните творби, проследяващи интересни случки от битовото ежедневие на Хитър Петър. Това са разкази, бликащи от остроумие, в които народното въображение рисува герой, готово да намери изход и от най-трудните житейски ситуации.