Светът през рентгеновия поглед на писателя - ("Дамата с рентгеновите очи”)

Проблемът за физическата красота и духовната грозота е интерпретиран от Светослав Минков в разказа „Дама¬та с рентгеновите очи”. Избрал заглавие, което да провокира читателско¬то любопитство, писателят създава и провокативно повествование, защото се заема с тема, която, от една стра¬на, е позната още от творчеството на Алеко Кон-стантинов

Джовани Бокачо – писател и учен от епохата на Ренесанса

Джовани Бокачо (1313 - 1375) е италиански писател и учен от епохата на Ренесанса. Син е на богат флорентински търговец и банкер (не е известно коя е майка му), като от него се е очаквало да наследи професията на баща си. Въпреки дългогодишните опити да бъде школуван в търговията и банковите

Смехът на писателя в повестта "Преди да се родя"

Мъдър и духовно извисен е творческият поглед на Ивайло Петров към родовия свят и неговите корени, които се гу­бят в историческата и художествена памет на времето. Светът се променя, но родовото начало остава под знака на традиционно извечното и непроменимото. Настоящето ви­наги с любопитство „гледа” на отминалите събития. Миналото е „коректив” на реално­то, в което новото неизменно се превръща в променена, „актуализирана” традиция. Тя присъства като наследен и опазен морал в размислите за света и начина на живот на съвременния човек.