Анализ на стихотворението ,,Тиха победа'' - Димчо Дебелянов

 Новата Дебелянова философия за личността и общността, за живота и смъртта изкристализира най-релефно в стихотворението ,,Тиха победа”. В стихосбирката, издадена през 1920г., стихотворението е включено в цикъла „Скрити вопли”.

„Декамерон“ – разумът като победа над смъртта

Заглавието „Декамерон“ е производно от старогръцкото „Декамерай“ (Десетоднев), защото всички истории са разказани за 10 дни. Някои изследователи виждат реплика на популярното заглавие „Шестоднев“, тематично свързано с християнския мит за Сътворението на света от Бог.

Тиха победа - Димчо Дебелянов

Денят за труд е отреден,     за сласт и мирен сън — нощта,     а що е нощ и що е ден     за нас, изгнани из света?