Характеристика на герой в повествователен текст (Марко и Рада) - "Под игото"

Романът „Под игото” предизвиква огромния интерес на читателите повече от сто години не само поради правдиво изобразения живот на българите в последните години на робството. Особена „заслуга” имат и образите - силни, ярки, носещи духа на своето време. Макар че в творбата образът на чорбаджи Марко не е единственият художествен персонаж, той е събрал обичта на автора,

Резюме на повествователен текст

Резюмето е текст, с който предаваме на-кратко съдържанието на друг текст. В това определение ключовите думи са: предаване на съдържание; накратко. За разлика от преразказите, чиято цел е да накарат възприемателя (слушател или читател) да се потопи в атмосферата, създавана от преразказвания текст, и да участва емоционално в събитията и преживяванията на героите