„Подир сенките на облаците“

Творческото развитие на Яворов може да се проследи по книгите, които издава. През 1901 се появява сбирката „Стихотворения“, съдържаща социално ангажирани творби. През 1904 книгата е преиздадена с предговор от Пенчо Славейков, в който е очертан новият път на поета. Следват „Безсъници“ (1906) и „Прозрения“ (1908). В „Безсъници“ Яворов ни прави свидетели на