Духовното израстване на народа в романа "Под игото"

Богатото многостранно творчество на Иван Вазов е сред най - забележителните по своята същност и значение явления в новата българска литература. Ярко свидетелство на народния живот, то носи най - прогресивните черти на съвременната ни литература - изключително жанрово, тематично и идейно богатство, неоспорими художествени

Анализ на главата „Представлението“ от „Под игото“ на Иван Вазов

Седемнайсета глава на романа „Под игото“ разказва за подготовката и провеждането на театрално представление в градчето Бяла черква. С нея Иван Вазов показва не само стремежа към свобода, който е обхванал българите в малкия град, но и жаждата им за просветление с помощта на изкуството.

Анализ на главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ на Иван Вазов

Главата „Радини вълнения“ от романа разказва за много важно събитие от обществения живот на българите през Възраждането - провеждането на годишния изпит в училище, един акт, с който завършва учебната година.

Движението на националния дух в романа “Под игото”

Промените в народния дух през Възраждането са проблемен център на Вазовото творчество, отразяващо героиката на национално-освободителните борби. Според Вазов трансформациите в публичния дух на българина са резултат от взаимоотношенията между патриотичния водач и народа. Тази основна образна двойка Вазов представя като творец на историята. Романът “Под игото” (заедно с “Епопея на забравените”) разгръща най-пълно Вазовата концепция за историческия скок на нацията

Годишният изпит - урок по родолюбие - "Под игото"

Романът „Под игото” разкрива атмосферата на българското възрожденско общество. Сюжетът обхваща период от една година, в който писателят наблюдава процеси и явления, характерни за живота на българите. Сред тях се откроява и отношението към новобългарското образование. Точно това е темата на XI глава от романа, озаглавена „Радини вълнения”.

Човекът и философът Вазов в романа „Под игото“

Патриархът на българската литература Иван Вазов твори в дълъг диапазон от бреме — през османското владичество и в годините, когато България е вече свободна и изправена пред проблема за своето културно строителство. В това отношение на литературата се „пада“ голяма част от разрешаването на този проблем. Творчеството на писателя отразява една от най-драматичните

Трагизмът в раждащия се народ в "Под игото"

Нашето Възраждане е неповторимо,самобитно,българско и се определя от епохата на робството.Основният факт,който лежи в същноста на българската литература-след 5века робство, и изведнъж избухва националния художествен гений.  Настъпва период на ускорено развитие на литературата,който идва да компенсира5вековната изостаналост

Лудост и разум в романа „Под игото“

Романът „Под игото“ на Вазов описва духовното израстване на българина по време на борбата за свобода, което съчетава сладкото безумство, породено от една мечта и противопоставения на него здрав разум.

ТЕСТ. Представлението (Под игото)

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО (Под игото) 1. Какъв вид художествен текст е „Под игото"?    2 т. 2. Кой е авторът на „Под игото"?    2 т. 3. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Представлението"?    A) Рада Б) Огнянов B) кака Гинка  Г) Стефчов

ТЕСТ. Радини вълнения (Под игото)

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ (Под игото) 1. Коя е темата на главата „Радини вълнения"?  A) Подготовката на Априлското въстание  Б) Празнуването на важно историческо събитие B) Началото на учебната година в девическото училище Г) Годишният изпит на учениците в края на учебната година