Сатиричната поезия на Ботев /"Гергьовден", "Патриот"/

В своите сатирични стихотворения Ботев подлага на гневно изобличение всичко ретроградно и гнило в българската социална и духовна действителност, всичко онова, което спъва и затруднява освобождението.

Трагизмът в поезията на Яворов

Понятието "трагизъм" означава нещо печално, тъжно, гибелно, нещастно. Към изброените тълкувания Пейо Яворов добавя и понятието "страдание". Поетът създава един художествен космос, в чийто център се намират понятията "трагизъм" и "страдание".

Величието в поезията на Вазов

Иван Вазов е първият професионален писател в българската културна история, първият, който превърна литературата в свое единствено призвание и съдба. Той е живата връзка на две епохи – Българското възраждане и следосвобожденското време. Връзка не само тясно литературна, но и като всеобхватна духовна традиция. Като художник от възрожденски тип Вазов мисли в подчертано народностни категории.

Поезията на Елисавета Багряна

Поезията на Багряна е една нова среща между света и човека-в духа на цялостния авангарден процес на възвръщане на човека и сетивното начало и в духа на една разбунтавана женска психика,на разбунтувания човек на 20-те години и на една индивидуална съдба

Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Поезията в Средновековната култура

Още от времето на своето възникване поезията се отличава с две свои характерни особености. На първо място, поетическите творби се стремят не толкова да разкажат някаква история или да споделят някаква информация, а да изразят чувства.

Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Поезията на Ботев

Ботев оставя малък брой лирически творби. Но ако се разгледат в хронологията на тяхното създаване, веднага се забелязва колко сложен и стремителен е пътят на идейното съзряване на лирическия му герой.