Анализ на поемата "Ралица" - Пенчо Славейков

Чрез образа на героинята Славейков създава представата за „вечната българка”. Ако се запитаме в кое време или в кой век живее Ралица, невъзможният отговор ще бъде най-точната характеристика на проблема.

Омировата поема “Илиада” – енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци

В поемата “Илиада” Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на човека в античния свят. Творецът рисува една епична картина на своето време, своеобразно съчетание на войнска мощ и моменти на примирие. Омир вниква в душите на своите герои, силни, противоречиви и честолюбиви характери. Техните действия са дълбоко мотивирани, а позициите им – достойно отстоявани. Схва­ща­ни­я­та за ус­трой­ство­то на Кос­мо­са са от­ра­зе­ни в го­ля­ма гру­па кос­мо­го­нич­ни ле­ген­ди и ми­то­ве. Спо­ред древ­ни­те гър­ци це­ли­ят свят и бо­го­ве­те се са­мо­сът­во­ря­ват от без­гра­нич­ния Ха­ос, Пър­ва се по­я­вя­ва бо­ги­ня­та Гея — Зе­мя.

Анализ на поемата „Септември“ от Гео Милев

1. СЮЖЕТЪТ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО Историческото събитие, което поемата „Септември“ описва, е въстанието, избухнало през септември 1923 г. Освен в заглавието обаче, този исторически факт никъде не е назован пряко. Той е оставен, ако използваме един математически израз, извън скоби. Основната тема на творбата е друга.

Поемата “Ралица” – нравственост, непреходност, сила и стоицизъм на духа

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество.

Поемата "Ралица" - кратък анализ

Чрез образа на героинята Славейков създава представата за „вечната българка”. Ако се запитаме в кое време или в кой век живее Ралица, невъзможният отговор ще бъде най-точната характеристика на проблема.

Поемата "Септември" - плод на творческата дързост на Гео Милев

Естетическата революция на Гео Милев като един от най-ерудираните творци в българската литература след войните е сложна. За малко повече от  10 години с темперамента на търпелив откривател поетът прекрачва класическата традиция, пропагандира и едновременно надмогва символизма, продължава започнатата от Пенчо Славейков естетическа линия

Поема

Поемата (от гр. poiema – нещо направено, произведение) е най-древният жанр в литературата. Епосът като литературен род се проявява чрез нея. Първите поеми наричаме епос, и в смисъла на жанр, или епопея, за да ги разграничим от поемата в съвременния смисъл на понятието. Епопеята е майка на поемата. Поемата като жанр се развива в периода на Романтизма в края на XVIII и началото на XIX век.

Поема – „Ралица“ от Пенчо Славейков

Пенчо Петков Славейков е роден на 27 април 1866 г. в Трявна и е най-малкият син на големия възрожденски поет, писател и общественик Петко Рачев Славейков и Ирина Иванова Райкова. В спомените си Пенчо казва за себе си, че е бил „буйно момче с весел дух“ и патил много от бастуна на учителя си по аритметика. Първоначално учи в Трявна, а после в Стара Загора, където баща му е назначен

Поема – „Легенда за разблудната царкиня“ от Димчо Дебелянов

Димчо Дебелянов (1887 – 1916) е поет от второто поколение български модернисти. На 16-годишна възраст публикува първите си стихове, а на 21 години вече чете и превежда поезията на френските и руските символисти. Опитва се да превежда и Шекспир. Принадлежи към т.нар. литературна бохема, която създава културата на иронията и пародира негативните обществени и творчески явления.

Поемата "Септември" - плод на творческата дързост на Гео Милев

Естетическата революция на Гео Милев като един от най-ерудираните творци в българската литература след войните е сложна. За малко повече от  10 години с темперамента на търпелив откривател поетът прекрачва класическата традиция, пропагандира и едновременно надмогва символизма, продължава започнатата от Пенчо Славейков естетическа линия в развитието на българката литература за европеизация на нейния облик.