„Спи градът”, „Черна песен” - блян и реалност в „разноликия” духовен свят на поета

Елегичният отзвук от мечтаното, но така и несбъднало се „завръщане" в „бащината къща" - свят на родово интимно щастие, намира своето художествено въплъщение в стихотворението „Спи градът”.

Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Поезията на Пол Верлен - „Униние", „Есенна песен", „Поетично изкуство"

ЕЛЕГИЧНАТА МУЗИКА НА ДУШАТА - СЪКРОВЕНА ИЗПОВЕД НА ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ Поезията на Пол Верлен е озвученият лиричен унес на душата, от който се ражда музиката в стиховете на поета. Те са шепот и стон, изплащана тъга, изповядана печал. Вътрешното моментно настроение на преживяването се превръща в красив

Посланията на Гео Милев в поемата “Септември” - за поета и гражданина

За поета и гражданина Гео Милев поемата “Септември” е връх в цялостното му ярко и разностранно творчество, както е и подвиг в неговата обществена биография. Трябва да споменем, че авторът е получил вдъхновение и е отразил едно драматично събитие от нашата нова история – Септемврийското въстание.

Робството като състояние на духа в Ботевия поетически свят – „Странник“

Българската възрожденска литература се създава в условията на национална зависимост. Акцентът в повечето възрожденски творби се поставя върху конкретните исторически обстоятелства, при които живее българският народ. Българите са поробени от османските турци и трябва да се борят, за да постигнат своята свобода и своята независимост.

„Проглас към Евангелието” - възторжена поетична прослава на новопокръстения славянски дух

„Благата вест”, че на земята идва Божият син, за да спаси човечеството от първородния грях, възвестяват четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан - автори на първите четири новозаветни книги. Те разказват за земния живот на Иисус Христос. Първите текстове, които Константин-Кирил Философ превежда от гръцки на славянски език са именно от Евангелието.

Стилистични специфики на Вапцаровия поетичен език

Естетиката на Вапцаров намира изява в своеобразен поетически език. Негова основна стилистична черта е разговорността. Особена функционалност в изказа на този поет има клишето. Ако за пореден път се върнем към стихотворението „Вяра", ще видим, че може би най-запомнящата се негова част

Диалогът - художествено средство на поетичния спор - "Песен за човека"

Вапцаровата поезия е един широко отво­рен диалог със света на човека и човешкото в него. Откриването на хуманното зърно във вътрешния свят на лирическия герой е първопричината за поява на диалогичност при изява на поетичното действие.

Възхищението и възмущението на поета - Иван Вазов - „Българският език”

Големият поет и родолюбец Иван Вазов посвещава своето творчество на България, като възпява героизма на нашия народ, светлите страници от историческото ни минало, красотата на родната природа и благозвучността на българския език. Поетът се възмущава от онези, които сипят незаслужено хули срещу родната реч.

Обичта и преклонението на поета пред майката - "Майка ми"

Чувства на синовна привързаност, преклонение и благодарност към майката разкрива Иван Вазов в биографичното си стихотворение “Майка ми”. То е написано две години преди смъртта на поета, което е доказателство за силата на съкровеното изживяване и за дълбочината на чувствата. Иван Вазов не озаглавява стихотворението „Моята майка\", а „Майка ми\".